Naar aanleiding van de eerdere berichtgeving omtrent de in het dyslexie protocol voor het voortgezet onderwijs gestelde bekwaamheids- en bevoegdheidseisen inzake het stellen van de diagnose dyslexie en het afgeven van de daarbij behorende verklaring het volgende:

Uit alle informatie die we van de ministeries van O,C & W en VWS hebben ontvangen is nergens gebleken dat deze handelingen exclusief zijn voorbehouden aan mensen die hetzij lid zijn van het NIP / NVO en/of BIG geregistreerd gz-psycholoog zijn.

Iedere afgestudeerde orthopedagoog / klinisch pedagoog zou derhalve indien het binnen zijn / haar competentie ligt de handelingen mogen verrichten inzake de diagnose dyslexie en vervolgens, indien na onderzoek dyslexie is vastgesteld, de verklaring van dyslexie mogen afgeven.(Bron: B3)

Dyslexieprotocollen