Dyslexieprotocollen

Naar aanleiding van de eerdere berichtgeving omtrent de in het dyslexie protocol voor het voortgezet onderwijs gestelde bekwaamheids- en bevoegdheidseisen inzake het stellen van de diagnose dyslexie en het afgeven van de daarbij behorende verklaring het volgende:

Uit alle informatie die we van de ministeries van O,C & W en VWS hebben ontvangen is nergens gebleken dat deze handelingen exclusief zijn voorbehouden aan mensen die hetzij lid zijn van het NIP / NVO en/of BIG geregistreerd gz-psycholoog zijn.

Iedere afgestudeerde orthopedagoog / klinisch pedagoog zou derhalve indien het binnen zijn / haar competentie ligt de handelingen mogen verrichten inzake de diagnose dyslexie en vervolgens, indien na onderzoek dyslexie is vastgesteld, de verklaring van dyslexie mogen afgeven.(Bron: B3)

Studiekeuze 123

Drempelvrij voor mensen met een functionele beperking

Een overzicht van ruim 2.500 opleidingen in het hoger onderwijs, dat ook toegankelijk is voor mensen met een functionele beperking, zoals een visuele beperking, dyslexie of autisme. De unieke website Studiekeuze123.nl is al jaren dé autoriteit op het vlak van onafhankelijke, kwalitatieve opleidingsinformatie. (meer…)

Accreditatieprocedure

De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA.
De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de opgestelde beoordelingscriteria, beschreven in de artikelen in de hoofdstukken IV en V van dit accreditatiereglement.

De kosten voor een accreditatieaanvraag zijn na te lezen op de website.

Het bedrag van de accreditatieaanvraag wordt jaarlijks geïndexeerd.

In de bijlage treft u meer informatie over het accreditatiereglement.

Bijlage: accreditatie-procedure-2012