Ondergetekende verklaart, na de voorwaarden in het onderdeel registratie gelezen te hebben:

  • Lid te willen worden van de BOKA en de verschuldigde contributie na ontvangst van de factuur binnen 3 weken te voldoen.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Opzeggen van lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren minstens één maand voor het eind van het verenigingsjaar.
  • De tarieven voor het lopende verenigingsjaar zijn: 110,00 euro. Voor een niet-werkend of gepensioneerd lid: 55,00 euro.

Voorvoegsel

Academische titel (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw adres (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw woonplaats (verplicht)

Uw Thuis Telefoon (verplicht)

Uw Werk Telefoon

Uw email (verplicht)

Geboortedatum (verplicht)

Werkzaam/Student

Universiteitsnaam (verplicht)

(Verwachte) Afstudeerjaar (verplicht)

Afstudeerrichting/Studierichting (verplicht)

Sector werkzaam

Functie

Beroepsmatig lid

Vereniging(en)

Beroepsregistratie

Welke

Datum van invoering

Plaats van invoering

Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld

Spam controle
captcha