Wie, Wat en Hoe?

  • De BOKA is een beroepsvereniging van (ortho)pedagogen voor (ortho)pedagogen;
  • De bestuursleden werken op vrijwillige basis, waardoor de contributie niet hoog is.
  • Studerenden, in de laatste fase van de studie ‘(ortho)pedagogische wetenschappen’, kunnen aspirant-lid worden.
  • Alle universitair afgestudeerde (ortho)pedagogen worden gewoon lid.
  • Informatie-uitwisseling vindt plaats via nieuwsbrieven, ledenvergaderingen en werkgroepen.