Beroepsregistratie in het kort

 1. Voor leden BOKA: Maak €125,-*) over naar de penningmeester.
  Herregistratie: Leden € x,-*), Na ontvangst van het bedrag wordt door de penningmeester opdracht gegeven aan de Registratiecommissie om een aanvraagset te versturen.
 2. Een aanvraagset wordt dan thuisgestuurd  of kunt u via het besloten deel van deze website down loaden.
  Deze vult u in, vergezeld van kopieën van relevante diploma’s en bescheiden.
  Stuur deze naar de Registratiecommissie p/a secretariaat.
  U dient bij de geheel ingevulde en gedocumenteerde Aanvraagset ook een “Verklaring omtrent het Gedrag” bij te voegen. (“Bewijs van goed gedrag”). Deze is te verkrijgen op de afdeling Burgerzaken van uw gemeente. De gemeente vraagt meestal naar de reden van de aanvraag.
  Lukt het niet mondeling, dan stellen wij een officiële brief op voor het gemeentebestuur.
  Daarvoor hebben we de volgende antecedenten nodig:

  • Naam en voornamen, geboortedatum en geboorteplaats
  • Officiële woonplaats;
  • Geboorte datum en plaat

  Wij verzoeken u deze dan per e-mail te willen versturen naar het secretariaat (secretariaat@boka.org).
  Nadat u alles ingevuld en bijgevoegd heeft stuurt u KOPIEëN van uw diploma’s en andere bescheiden op naar
  Registratiecommissie BOKA,
  (under construction: graag even mailen naar het secretariaat: secretariaat@boka.org )

 3. Registratiecommissie neemt een besluit en stelt u daarvan in kennis door middel van een brief en getuigschrift.
 4. BOKA biedt u de mogelijkheid uw naam enz. te vermelden op de BOKA-website waardoor uw werkzaamheden /praktijk extra attentie krijgt. Denk bv. ook aan webbrowsers! Voorts is het mogelijk een officieel BOKA praktijkbord te bestellen.

Dit is in het kort de procedure. Veel andere vragen zijn te beantwoorden door een kijkje op andere pagina’s van onze onze website www.boka.org

Deskundigheidsbevordering
Concrete eisen voor herregistratie: zie besloten deel van de website

(Aan deze korte uiteenzetting kunnen geen rechten worden ontleend).

e-mail: secretariaat@boka.org