De BOKA is de beroepsvereniging van en voor orthopedagogen en klinisch pedagogen die een academische studie in de pedagogiek, orthopedagogiek of klinische pedagogiek hebben afgerond. Zij zijn gerechtigd als gedragswetenschapper te gaan werken. Voor een salaris dat past bij iemand met een academische opleiding dan wel te verstaan!

In 1996 is de BOKA opgericht als belangenvereniging voor universitair afgestudeerde (ortho)pedagogen. De aanleiding tot de oprichting van een aparte beroepsopleiding voor orthopedagogen en klinisch pedagogen zijn de¬†ontwikkelinen rond de invoering van de wettelijk beschermde titel ‘gz-psycholoog’ in de Wet BIG door de minister van WVS. De BOKA is van mening dat de beroepsgroep van orthopedagogen en klinisch pedagogen een belangrijke functie vervult in de samenleving. In het maatschappelijk bestel dreigt deze beroepsgroep te verdwijnen of ondergeschoven te worden bij andere beroepsgroepen.

De BOKA is voor een transparant beroepssysteem waarin iedereen die afgestudeerd als orthopedagoog, klinisch pedagoog of als pedagoog met een doctoraal of master diploma, deel moet kunnen nemen aan de arbeidsmarkt in het afgestudeerde beroep.

De BOKA heeft daarom een beroepsregistratiesysteem ontwikkeld waarin de master/doctoraal afgestudeerde (ortho)pedagoog in staat wordt gesteld om zich in de gekozen beroepsrichting verder te ontplooien. Niet allerlei opgeworpen quasi-deskundige-, verplicht gestelde cursussen, leiden tot een goede beroepsvorming, maar een eigen traject dat past bij de ingeslagen beroepsrichting. Immers de algemene studierichting is al met het master/doctoraal diploma afgesloten.

De BOKA vindt het echter belangrijk dat haar leden zich blijven scholen door het volgen van opleidingen en cursussen, en regelmatig deelnemen aan intervisie- of supervisie bijeenkomsten, waarin de eigen werkzaamheden centraal staan.
Deskundigheidsbevordering en Beroepsregistratie is het door de Algemene Ledenvergadering aangenomen reglement, waarin beide begrippen samengaan.

WIE KUNNEN LID WORDEN VAN DE BOKA?

  • Universitair afgestudeerde (ortho)pedagogen, klinisch pedagogen, speciaal pedagogen enz.
  • Studenten in een gevorderde fase in een van de richtingen van de pedagogische wetenschappen kunnen student-lid worden.