Beroepscode

In het belang van de cliënt en de beroepsgroep van orthopedagogen, is er een beroepscode vastgesteld, waaraan alle orthopedagogen die lid zijn van BOKA, zich moeten houden. Dit geeft een garantie dat orthopedagogen die aangesloten zijn bij BOKA, zich houden aan de beroepscode en dat zij op een wetenschappelijke- en ethische wijze hun beroep uitoefenen.

Bij klachten over het niet functioneren van de orthopedagoog of klinisch pedagoog kan de client zich beklagen. Vooralsnog kunt u klachten omtrent Orthopedagogogen of Klinisch Pedagogen-BOKA richten aan het secretariaat met op de enveloppe duidelijk vermeld “t.a.v. Klachtencommissie”

Bijlage: beroepscode