Kiezen voor BOKA omdat

  • De BOKA de stem van onze beroepsgroep steeds vollediger wil laten horen bij beleidsbeslissingen door o.a. de overheid;
  • De BOKA ernaar streeft het beroep (ortho)pedagoog maatschappelijk onder de aandacht te brengen;
  • De BOKA vindt dat beroepsregistratiesystemen los moeten staan van het lidmaatschap van welke beroepsvereniging dan ook;
  • De BOKA de onrechtvaardigheden rond de huidige (wettelijke) registratiesystemen voor (ortho)pedagogen aan de kaak stelt.
  • De BOKA vindt dat kostbare postdoctorale/postmaster cursussen niet als zogenaamde ‘tweede fase’ zouden moeten dienen, omdat:

De BOKA vindt dat een zogenaamde ‘tweede fase’ voor alle universitair afgestuurden toegankelijk moet zijn;

  • De BOKA vindt dat (ortho)pedagogen beroepsbekwaam moeten worden opgeleid binnen de reguliere universitaire opleidingen;
  • De BOKA eerlijke beroepskansen wil voor alle (ortho)pedagogen;
  • De BOKA opkomt voor (ortho)pedagogen die tussen wal en schip dreigen te vallen, o.a. door de Wet BIG.

LET OP!
Hoe groter ons ledenaantal, des te meer invloed wij kunnen uitoefenen, des te beter wij onze doelstellingen kunnen bereiken!

LID WORDEN?
Stuur het naar: secretariaat@boka.org. Het secretariaat zorgt voor de verdere afhandeling.

U kunt ook een informatiefolder en inschrijvingsformulier aanvragen!! Of als u vragen heeft of een bericht wil versturen naar BOKA, klik dan op de knop [E-Mail]
U kunt dan een e-mail versturen.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
De contributie voor het verenigingsjaar bedraagt:
€ 110,-: BOKA-leden met werk en
€ 55,-: BOKA-leden zonder werk en gepenioneerden.

Studentenlidmaatschap: € 55,-.
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren minimaal één maand voor het eind van het verenigingsjaar (dus vóór 1 juni).