Het werkterrein van de orthopedagoog

Orthopedagogen zijn actief in:

  • Onderwijsinstellingen voor basis- en voortgezet onderwijs, bv. als leerlingbegeleider, consulent voor docententeams,adviseur van schooldirecties.
  • Psychodiagnostiek. Het verrichten van psychologisch- of psychodiagnostisch onderzoek, het uitbrengen van advies bij opvoeding, ontwikkeling, onderwijs en loopbaan.
  • Geestelijke gezondheidszorg zoals bv. In medische kinderdagverblijven, Riaggs psychiatrische instituten, als consulent, behandelaar en adviseur.
  • Jeugdhulpverlening en gezinsvoogdij instellingen, internaten, penitentiaire inrichtingen en kinderbeschermingsinstellingen.
  • Verstandelijke gehandicaptenzorg zoals advisering bij gezinsvervangende tehuizen, speciale onderwijsinstellingen en Sociaal Pedagogische Diensten.
  • Als consulent voor gezins- en opvoedingsvraagstukken.
  • Als auteur van boeken en tijdschrifttartikelen over Orthopedagogiek en Klinische Pedagogiek.
  • Als docent aan een hogeschool of universiteit.
  • Als beleidsmedewerker bij de gemeentelijke- provinciale- of rijksoverheid.