Studiedag 24 mei 2014: Sociale Veiligheid

Het bestuur organiseert een studiedag met als thema:

Sociale veiligheid

onder leiding van mevr.dr. Lentine Bakker, orthopedagoog BOKA II.

Aan de hand van het visiedocument van MOVISIE (www.movisie.nl) betreffende sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag zal de studiedag op interactieve wijze worden vormgegeven. U krijgt zicht op de risicofactoren waardoor sociale veiligheid kan ontstaan, de signalen waarmee u grensoverschrijdend gedrag kunt herkennen en u krijgt handvatten betreffende het bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag***. Het kan door verschillende mensen gepleegd worden; door de eigen familie of andere naasten, door professionals van de instelling of door medebewoners. In alle gevallen heeft u de verantwoordelijkheid te signaleren en te melden.

*** Grensoverschrijdend gedrag: elke vorm van handelen of het nalaten van handelen, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, waardoor de persoon die het ondergaat lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt, dan wel vermoedelijk lijden zal.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 9.30: Inloop met koffie en thee
  • 10.00: Sociale veiligheid deel I
  • 12.30: Lunch
  • 13.30: Sociale veiligheid deel II
  • 15.45: BOKA-borrel

Locatie: Vredenburg 19, 3511BB Utrecht (ingang naast C&A)

Door te klikken op: secretariaat@boka.org kunt u zich aanmelden. De kosten voor de studiedag bedragen € 50, – voor leden en € 75, – voor niet-leden.

U kunt het bedrag overmaken op rekeningnr: 5061424 van BOKA o.v.v. naam, lidnummer en studiedag 24 mei 2014. Na ontvangst van uw betaling is aanmelding definitief.