Wij delen graag kennis en kunde op het gebied van diagnostiek en behandeling van jeugdigen met (ernstige) opvoedingsproblematiek. Door expliciet de context te betrekken van de jeugdige leveren onze orthopedagogen, klinisch pedagogen en psychologen met een systeem gerichte blik, een waardevolle bijdrage aan het oplossen dan wel verminderen van de opvoedingsproblematiek.