Kenniscentra

http://www.kennisnet.nl/

Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ict. We zorgen voor een landelijke ict-basisinfrastructuur, adviseren de sectorraden en delen onze kennis met het po, vo en mbo.
Bezoek website…

Landelijk kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie

Dit Kenniscentrum is een samenwerkingsverband van academische en niet-academische kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen in Nederland en ouder- en patiëntverenigingen. Doel van het Kenniscentrum is om de expertise van al deze instanties te bundelen en te vertalen in praktisch bruikbare en breed toepasbare protocollen voor de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met psychiatrische aandoeningen.
Bezoek website

De Raad voor de Kinderbescherming

In het geval dat de ontwikkeling van een kind in gevaar komt, moet de overheid ingrijpen als de situatie van het kind onvoldoende verbetert. De Raad voor de Kinderbescherming, een onderdeel van het ministerie van Justitie, voert die taak uit.

Bezoek website…

Virtual Hospital

Het doel van Virtual Hospital Digitale Bibliotheek is om van Internet een handige medische naslagwerk te maken. De website bevat een zeer uitgebreide medisch vraagbaak. Deze site is alleen beschikbaar in het Engels.

Bezoek website…


Ministeries

Ministerie van Jeugd en Gezin

Jeugd en Gezin behelst een brede aanpak van zorg en bescherming voor kinderen, jongeren en gezinnen. Minister Rouvoet is verantwoordelijk voor de samenhang in het beleid rond jeugd, gezin, onderwijs en werk.

Bezoek website…

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Doel van de ministerie is dat iedereen goed onderwijs volgt, iedereen zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.

Bezoek website…

Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid

De taak van het ministerie is het stimuleren van werkgelegenheid, moderne arbeidsrelaties en een activerende sociale zekerheid.

Bezoek website…

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS stimuleert mensen tot gezond gedrag: meer bewegen, niet roken, matig alcoholgebruik, veilig vrijen en gezond eten.

Bezoek website…


Universiteiten

Vrije Universiteit Amsterdam

Faculteit Psychologie en Pedagogiek

Bezoek website…

Rijksuniversiteit Groningen

Bij de Rijksuniversiteit Groningen is de Pedagogische Wetenschappen een studierichting die de opvoeding, hulpverlening en het leren van kinderen en volwassenen tot object heeft.

Bezoek website…

Universiteit Leiden

Faculteit Sociale Wetenschappen

Bezoek website…

Universiteit Maastricht

De Faculteit Psychologie en Neurosience (FPN) heeft twee hoofdtaken: de organisatie en uitvoering van onderwijs en onderzoek.

Bezoek website…

Radboud Universiteit Nijmegen

De Radboud Universiteit Nijmegen heeft als faculteit de Sociale Wetenschappen. Kwaliteit en slagvaardigheid vormen voor zowel onderzoek, onderwijs als maatschappelijke dienstverlening de uitgangspunten.

Bezoek website…

Erasmus Universiteit Rotterdam

Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Bezoek website

Universiteit van Tilburg

Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Bezoek website…

Universiteit Twente

De Universiteit Twente heeft een Faculteit Gedragswetenschappen. Ze zijn gericht op onderwijs en onderzoek op het gebied van onderwijskunde, psychologie, communicatiewetenschap, wijsbegeerte en eerstegraads leraren-opleidingen.

Bezoek website…

Universiteit Utrecht

De faculteit Sociale Wetenschappen is een van de grootste faculteiten van de Universiteit Utrecht. De faculteit is organisatorisch opgedeeld in drie gebieden, waar negen onderzoekscentra en drie onderwijsinstituten met zes opleidingen zijn ondergebracht.

Bezoek website…

Universiteit van Amsterdam

Faculteit van Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bezoek website…