Differentiatie Opvoeden en Ondersteunen van Personen met Beperkingen

Bij deze differentiatie gaat het om kinderen die een (vrijwel) onherstelbare somatische afwijking hebben. De beperking(en) heeft vaak ernstige gevolgen.
Bijvoorbeeld:
•   Als gevolg van de beperkingen kan het kind niet dezelfde ervaringen opdoen als kinderen
zonder beperkingen.
•   De ontwikkeling van competentie (de vaardigheid om op een effectieve manier te interacteren
met de omgeving) komt niet goed op gang.
•   Onafhankelijkheid kan minder goed worden geleerd.
Opvoedingsproblemen in samenhang met deze beperkingen zijn o.a.:
•    Een andere wijze van ontwikkelen (ontwikkelingsachterstand).
•    Een andere relatie tussen opvoeder en kind (andere wijze van opvoeden).
•    Een ander toekomstbeeld.


Beperkingen

Dyspraxie

Dyspraxie is een stoornis bij het correct verwerken van informatie. Dit leidt tot moeilijkheden bij de motoriek en motorische vaardigheden. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een taak waarvoor oefening nodig is of bij acties die niet in de hersens zijn geprogrammeerd. Vaak gaat dyspraxie samen met problemen met de spraak, taal, waarnemen, denken en gevoelige tastzin. Verondersteld wordt dat dyspraxie veroorzaakt wordt door onvolgroeidheid of vertraging in de ontwikkeling van neuronen.

Meer informatie…

Motorische beperking

Een motorische beperking is een storing in of aan je lichaam waardoor je gehinderd wordt in handelen en/of bewegen. Er bestaan verschillende soorten mortorische beperkingen, bijvoorbeeld: spierziekte, Dystonie, Multiple Sclerose etc.
Meer informatie…

Verstandelijke beperking

Hierbij is er sprake van een ontwikkelingsstoornis waarbij de verstandelijke vermogens zich niet met de normale snelheid ontwikkelen en meestal ook nooit een normaal niveau bereiken. De persoon heeft door het cognitief tekort moeite om volledig te functioneren, in vergelijking met leeftijdgenoten.
Er is verschil tussen een lichte verstandelijke beperking, een matige, een ernstige en een zeer ernstige verstandelijke beperking.

Meer informatie

Zintuiglijke beperking

Onder zintuiglijke beperkingen vallen auditieve beperkingen (doof/slechthorend) en visuele beperkingen (blind/slechtziend).

Meer informatie…


Kenniscentra

Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland

De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland is de koepel van organisaties van mensen met een chronische ziekte of een handicap. Collectieve belangenbehartiging en het bieden van ondersteuning en service aan de lidorganisaties zijn de twee belangrijkste taken van de CG-Raad.

Bezoek website…

International Society on Early Intervention

Een internationale organisatie gericht op Early Interventie voor kwetsbare kinderen en hun gezinnen.

Bezoek website…

Kenniscentrum CrossOver

Het doel van Kenniscentrum CrossOver is: de arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking vergroten. Het kenniscentrum bundelt informatie en kennisbronnen uit de sectoren onderwijs, zorg, werk en inkomen en maakt die beter toegankelijk. Zo levert CrossOver compleet mogelijke informatie over jongeren met een arbeidshandicap.

Bezoek website…

Landelijk Servicepunt Kinderrevalidatie

Het Landelijk Servicepunt Kinderrevalidatie is voor iedereen die werkt binnen de kinderrevalidatie en heeft als doel kennis bijeen brengen en de mogelijkheid bieden om van elkaar te leren.

Bezoek website…

Viataal

Viataal is specialist in communicatie: een organisatie voor beter horen, zien en communiceren. Het is een landelijk werkende organisatie voor diagnostiek, onderwijs, zorg (begeleiding en behandeling) en wonen voor mensen met een zintuiglijke beperking.

Bezoek website…