Cure & Care Development

Cure & Care Development (CCD) stelt zich ten doel de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van behandelingsstrategie√ęn binnen de (Geestelijke) Gezondheidszorg (GGz) onder de aandacht van professionals te brengen door middel van kennisoverdracht.

Zij initieert hiertoe situaties waarin deskundigen hun bevindingen met andere professionals kunnen delen en hun kennis op anderen kunnen overdragen. CCD doet dit door middel van workshops, opleidingen en symposia, o.a. aan de hand van wetenschappelijke publicaties.

Bezoek website…

Postacademisch Onderwijs

GITP PAO is gespecialiseerd in de permanente educatie van professionals met een universitaire vooropleiding op het gebied van de gedragswetenschappen.

Bezoek website…

RINO

De RINO Noord-Holland is een landelijk werkend nascholings- en opleidingsinstituut voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en aangrenzende terreinen.

Bezoek website…